Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2015

ore02
7833 8eb1
Reposted fromkombinat kombinat vialoveveryone loveveryone
0870 5d07 390
ore02
2576 be1a 390

February 06 2015

ore02
Reposted frompanimruk panimruk vialoveveryone loveveryone

February 04 2015

ore02
3725 958f 390

January 24 2015

ore02
9777 d706 390
Reposted fromkarli2 karli2 viali-la-leni li-la-leni
ore02
9622 2540 390
Reposted fromlenka024 lenka024 vialoveveryone loveveryone

January 23 2015

ore02
9648 09c0 390
Reposted fromdurgriim durgriim viali-la-leni li-la-leni

January 11 2015

ore02
7030 4af4 390
Reposted fromnaasty naasty vialoveveryone loveveryone
ore02
5535 c209 390

January 07 2015

ore02
7606 8fc5 390
Reposted fromfearnopain fearnopain viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

January 04 2015

ore02
ore02
3266 e7c0 390
Tego Wam wszystkim życzę!
Reposted fromavooid avooid vialoveveryone loveveryone

December 30 2014

ore02

Jestem Julią 
mam lat 23 
dotknęłam kiedyś miłości 
miała smak gorzki 
jak filiżanka ciemnej kawy 
wzmogła 
rytm serca 
rozdrażniła 
mój żywy organizm 
rozkołysała zmysły 
odeszła 

Jestem Julią 
na wysokim balkonie 
zawisła 
krzyczę wróć 
wołam wróć 
plamię 
przygryzione wargi 
barwą krwi 
nie wróciła 

Jestem Julią 
mam lat tysiąc 
żyję

— Halina Poświatowska "Jestem Julią"
ore02
8182 0913 390
ore02
4305 3679 390
Reposted fromkjuik kjuik viachlodnawdowa chlodnawdowa
ore02
Wolność oznacza odpowiedzialność. A to jest właśnie to, czego większość ludzi się obawia.
— George Bernard Shaw
Reposted fromavooid avooid viamhsa mhsa

December 27 2014

ore02
3397 fa49 390
Mów, co czujesz.
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek vialoveveryone loveveryone
ore02
0640 9438 390
Reposted fromkjuik kjuik viakiks kiks
ore02
4186 65e7 390
Reposted fromveryhardtime veryhardtime viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl